Συνοδευτικά μέτρα | Πρόγραμμα ΤΕΒΑ | FEAD – Κοινωνική σύμπραξη Π.Ε. Αχαΐας | Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ασφαλές Διαδίκτυο

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΧΑΙΑΣ Μ.ΙΚΕ, αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει Συνοδευτικά Μέτρα του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» και έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο, υλοποιεί συνεδρίες εξοικείωσης με την χρηστικότητα του Διαδικτύου  στην καθημερινότητά  καθώς και την Ασφαλή πλοήγηση και χρήση  του Διαδικτύου, απευθυνόμενη σε ενήλικες γονείς παιδιών. 

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι γονείς που  είναι ωφελούμενοι του προγράμματος  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», σύμφωνα με την λίστα ωφελούμενων του προγράμματος ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος-Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αχαΐας. Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του COVID-19, όπου το Διαδίκτυο έχει καταστεί πολύτιμο εργαλείο μάθησης, δια βίου εκπαίδευσης, επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και βελτίωσης των καθημερινών συναλλαγών κάθε πολίτη, η ανάγκη εξοικείωσης με τους κανόνες και κινδύνους που διέπουν την ορθή χρήση του Διαδικτύου αναμφισβήτητα διαμορφώνει ένα νέο τρόπο διεκπεραίωσης των καθημερινών συναλλαγών μας και οδηγεί στην επίσπευση της προσαρμογής  όλων των πολιτών  στον νέο Ψηφιακό Κόσμο.

Στόχος των δράσεων, είναι η  εξοικείωσή με την χρηστικότητα του Διαδικτύου στην καθημερινότητά  καθώς και την Ασφαλή πλοήγηση και χρήση  του Διαδικτύου ώστε να είναι σε θέση να μπορούν αναγνωρίσουν και να χειριστούν:

  • προσβασιμότητα-αναζήτηση σε πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, πρόληψη αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων, «φιλτράρισμα πληροφοριών διαδικτύου» (διασπορά ψευδών ειδήσεων-fake news, αναληθών δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο-hoaxes) κ.ά. 
  • έλεγχο χρήσης-πλοήγησης στο Διαδίκτυο από τα ανήλικα παιδιά τους (γονικός έλεγχος, πρόληψη κινδύνων όπως επαφή με αγνώστους, πρόληψη αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων, έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο,cyber- bulling,διαμόρφωση κακής διαδικτυακής φήμης, ψευδείς ειδήσεις, ρητορική μίσους)
  • τη ολοένα και περισσότερο εξελισσόμενη  πρόσβαση και χειρισμό των στοιχείων τους (όπως αιτήσεις, πιστοποιητικά κλπ) μέσω της Ψηφιακής Διακυβέρνησης (βλέπε Κέντρο Ψηφιακής Εξυπηρέτησης www.gov.gr),

Λόγω των συνθηκών της πανδημίας covid 19 και των υποδείξεων του ΕΟΔΥ η παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί:

(1) δια ζώσης ( 1 άτομο / 15 τ.μ. καθήμενοι), με χρήση μάσκας και σε απόσταση 1,5 μ μεταξύ τους ΚΕΚ <<ΠΑΙΔΕΙΑ>>, στενό Βούρβαχη δεύτερος όροφος.

(2) εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης  ZOOM.

Για την παρακολούθηση θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικός σύνδεσμος μέσω sms,mail και μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα www.epikoinoniaaxaias.gr

                                Θεματικές ενότητες

Ενότητα 1
Γνωριμία με το Διαδίκτυο-Κανόνες Διαχείρισης Πληροφοριών και Επικοινωνίες (MS Internet Explorer ή Microsoft Edge)-Ασφαλή πλοήγηση (προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια συναλλαγών, αναγνώριση ψευδών ειδήσεων, φαινόμενα εξαπάτησης κλπ). (Διάρκειας 3 ωρών)

Ενότητα 2
Συμβουλές προς Γονείς και Διαδίκτυο-Ασφαλής χρήση διαδικτύου από τα παιδιά (γιατί είναι η θετική η χρήση διαδικτύου, τρόποι ελέγχου, όρια και κανόνες χρήση διαδικτύου, συμβουλές, ζητήματα εθισμού στο διαδίκτυο (κοινωνικά δίκτυα-τι να προσέχουν, κίνδυνοι ανάρτησης φωτογραφιών κλπ), πρόληψη κινδύνων όπως επαφή με αγνώστους, πρόληψη αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων, έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, cyberbulling, διαμόρφωση κακής διαδικτυακής φήμης, ψευδείς ειδήσεις, ρητορική μίσους (Διάρκειας 3 ωρών)

Ενότητα 3
Συμβουλές προς γονείς για χρήση του Διαδικτύου ως εργαλείου εξυπηρέτησης της καθημερινότητας (Προσβασιμότητα σε ιστοτόπους δημοσίων φορέων – eAccessibility π.χ. προσβασιμότητα & εξυπηρέτηση μέσω του Κέντρου Ψηφιακής Εξυπηρέτησης www.gov.gr κ.ά.). (Διάρκειας 3 ωρών)

**Προϋπόθεση να έχετε ήδη προ-εγκαταστήσει την εφαρμογή Zoom στον υπολογιστή σας

Πώς να εγκαταστήσετε το zoom

Μπορείτε να  κατεβάσετε την εφαρμογή για Windows από εδώ 

Τις επεκτάσεις για τον Browser σας μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ

Οδηγίες Πρόσβασης για Windows|MAC

Από το email, sms που έχουμε λάβει ή από τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα – πατάμε τον υπερ-σύνδεσμο (link ) κάτω από την φράση «Join Zoom Meeting». Ανοίγει ο browser μας στην παρακάτω σελίδα (ή κάνει αυτόματα download την εφαρμογή zoom client σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ήδη εγκατάσταση ).

Στην σελίδα αυτή(οι οδηγίες αφορούν τονbrowser GoogleChrome, αλλάείναι αντίστοιχες και για τους υπόλοιπους browser) έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε:

1.   Χρήση του browser για να μπείτε στην τηλεδιάσκεψη. Πατάμε στο κουμπί click here και μας ανοίγει επιπλέον επιλογή από κάτω με το κείμενο:

“If you cannot download or run the application, start from your browser.”.

Κάνουμε click στον υπερ-σύνδεσμο «start from your  browser» και μπαίνουμε στην  εφαρμογή.  Εκεί  επιλέγουμε  “Join  Audio  by  Computer”  και  πλέον είμαστε εντός του δωματίου τηλεδιάσκεψης.

2.   Χρήση  του  desktop  app  (προτεινόμενη  μέθοδος)  για  να  μπείτε  στην τηλεδιάσκεψη. Σε αυτή την περίπτωση πατάμε  στο κουμπί

και μας ανοίγει η ακόλουθη φόρμα:

Επιλέγουμε    Save/Αποθήκευση    και    στη    συνέχεια        εκτελούμε    το    αρχείο εγκατάστασης.

Τέλος στο παράθυρο που ανοίγει, κάνουμε τσεκ δίπλα από το κείμενο “Automatically join audio by computer when joining a meeting”, επιλέγουμε “Join  with  Computer  Audio” και  μπαίνουμε  στο  δωμάτιο  τηλεδιάσκεψης. Στην επόμενη είσοδο μας στην εφαρμογή (από τον ίδιο Η/Υ), με το πάτημα του  υπερ-συνδέσμου  από  το  email πρόσκλησης  μας  ανοίγει  η  ακόλουθη οθόνη, στην οποία αρκεί να πατήσουμε “Open Zoom” για να μπούμε κατευθείαν στο δωμάτιο τηλεδιάσκεψης.

Οδηγίες για Android/ IOS

Προϋπόθεση να έχετε ήδη προ-εγκαταστήσει την εφαρμογή Zoom στο κινητό η στο tablet

Μπορείτε να  κατεβάσετε την εφαρμογή για Android από εδώ

Μπορείτε να  κατεβάσετε την εφαρμογή για IOS από εδώ

Μπαίνουμε στο Play Store/App Store, από το κινητό ή το tablet μας κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε την εφαρμογή

<< Zoom Cloud Meetings.>>

Τα   παρακάτω   αφορούν   κινητά   με   λειτουργικό   android,   Αντίστοιχη   είναι   η διαδικασία και για iOS.

Στη συνέχεια:

1. Πατάμε τον υπερ-σύνδεσμο κάτω από την φράση «Join Zoom Meeting», από το

email πρόσκλησης, sms – link ιστοσελίδας www.epikoinoniaaxaias.gr

2. Αν μας ζητηθεί, επιλέγουμε να ανοίξουμε το link με την εφαρμογή Zoom

3. Εισάγουμε το όνομα με το οποίο θα εμφανιζόμαστε στην τηλεδιάσκεψη.

4. Συμφωνούμε (I agree) με την άδεια χρήσης.

5. Επιλέγουμε “Call via Device Audio” για να χρησιμοποιήσουμε τον ήχο από το μικρόφωνο του κινητού μας.

6. Δίνουμε τις απαραίτητες άδειες στην εφαρμογή να χρησιμοποιήσει video, ήχο και κλήσεις

Λίγα λόγια για την χρήση της  εφαρμογής

Βασική   προϋπόθεση   καλής   λειτουργίας   είναι   η   ικανοποιητική   σύνδεση   της συσκευής στο διαδίκτυο.

Η εφαρμογή ξεκινάει με απενεργοποιημένο το μικρόφωνο και την κάμερα  μας. Όταν τα ενεργοποιούμε για πρώτη φορά, στις smartphone συσκευές μας ζητείται άδεια για την χρήση τους, την οποία επιτρέπουμε.


Κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης μικροφώνου
Για να μιλήσετε πατήστε το συγκεκριμένο κουμπί και αφού έχει φύγει η κόκκινη διαγώνια γραμμή, τότε μπορείτε να μιλήσετε.
Όταν δεν μιλάτε παρακαλώ έχετε το μικρόφωνο απενεργοποιημένο για αποφυγή θορύβου και αντίλαλου στην τηλεδιάσκεψη. Πατώντας το βελάκι και επιλέγοντας «Test Speaker & Microphone” μπορούμε να ελέγξουμε την λειτουργία ηχείων και μικροφώνου.
Κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης κάμερας
Όταν είναι γκρι τότε η κάμερα σας είναι ενεργοποιημένη.
Κουμπί τερματισμού
Πατήστε για να βγείτε από την τηλεδιάσκεψη
Κουμπί κοινοποίησης οθόνης
Πατήστε το κουμπί για να δείξετε στους συμμετέχοντες την οθόνη σας (π.χ. για να δείξετε κάποιο έγγραφο)
Κουμπί λίστας συμμετεχόντων
Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί στο δεξί μέρος του παραθύρου η λίστα συμμετεχόντων. Εκεί υπάρχει στο κάτω μέρος της οθόνης η επιλογή “Raise Hand” με την οποία μπορείτε να ζητάτε τον λόγο.
Κουμπί συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων
Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί στο δεξί μέρος του παραθύρου η οθόνη συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
Ένδειξη καταγραφής τηλεδιάσκεψης
Όταν υπάρχει η σχετική ένδειξη στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης,
τότε η τηλεδιάσκεψη καταγράφεται από τον διοργανωτή.

Δηλώστε συμετοχή

Όλα τα παιδία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Εκπαιδευτικό Υλικό 3 Ενοτήτων

Ενότητα 1
Ενότητα 2Ενότητα 3

Για να δείτε το μαγνητοσκοπημένο σεμινάριο, κάνετε κλικ στα παρακάτω: 

ΤΕΒΑ/FEAD-ΣΜ| ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ” /ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (1/3):

ΤΕΒΑ/FEAD-ΣΜ| ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ” /ΕΝΟΤΗΤΑ 2η (2/3):

ΤΕΒΑ/FEAD-ΣΜ| ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ” /ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  (3/3):